• Process Safety

  VGM Project Plan / VGM Project Support

  In het VGM-projectplan zijn de basis-spelregels opgenomen om het project op een verantwoorde wijze veilig en gezond uit te voeren.

  Risico Identificatie Technieken

  HAZOP / LOPA / RIE.
  Bij het ontwerpen van een beveiliging is er een belangrijke vraag: "Hoe betrouwbaar dient de beveiliging te zijn?

  Explosieveiligheid - ATEX -

  Heeft u in uw proces te maken met brandbare producten? Gassen, Vloeistoffen of Materialen of een combinatie hiervan? Dan heeft u te maken met wettelijke verplichtingen!

  De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar.