Uitbreiding ANPAK

4 september 2023

Daan Lampe sluit zich aan als Project Manager en Veiligheidskundige, met expertise in Explosie- & Procesveiligheid en Gjalt Haarsma neemt de rol van Project- & Constructie Manager op zich.

Wij wensen Daan en Gjalt veel plezier toe in hun nieuwe functie.

 Vindt ons ook op